ViCeph phiên bản cộng đồng là phần mềm miễn phí, hỗ trợ việc phân tích phim sọ mặt nghiêng, phim sọ mặt thẳng, quản lý và trao đổi thông tin lâm sàng dành cho cộng đồng bác sĩ chỉnh nha.

Chụp màn hình phần mềm phân tích phim sọ mặt nghiêng ViCeph

Với ViCeph, bạn có thể ...

Phân tích phim sọ mặt nghiêng, phim sọ mặt thẳng bằng các phân tích phổ biến như Steiner, Tweed, Nagasaki, Bjork, Down, Wits.
Quản lý bệnh nhân , lịch sử điều trị và lưu trữ các hình ảnh X-Quang, trong miệng và ngoài mặt hiệu quả.
Chia sẻ thông tin bệnh nhân với các bác sỹ chuyên ngành chỉnh nha cùng hội chẩn và đưa ra hướng điều trị phù hợp cho các ca phức tạp.

Để bắt đầu, bạn xem các video hướng dẫn dưới đây ...

Truy cập ViCeph - Phân tích phim
Sử dụng các công cụ cơ bản của ViCeph - Phân tích phim
Phân tích phim sọ mặt nghiêng trên ViCeph
Vẽ đường cong giải phẫu trên ViCeph
Mô phỏng mô mềm sau điều trị
Nếu sử dụng ViCeph phiên bản cộng đồng cho giảng dạy và nghiên cứu, xin vui lòng trích dẫn như sau:
Tuan NA, Vinh LQ. ViCeph: cephalometric analysis software [Software]. Available from https://studyortho.com/viceph/Cephalometric