Mục Lục

Mô phỏng sự dịch chuyển răng - liên quan giữa vị trí lực, tâm cản và tâm xoay

24 tháng 7 năm 2020

Muốn dự đoán được sự dịch chuyển của răng, chúng ta cần biết được dạng chuyển động thông qua tâm xoay của răng. Xem lại bài Tâm xoay của răng và các loại dịch chuyển răng

Trong phần này, tác giả đã sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn, được dùng phổ biến trong cơ học vật liệu để đánh giá sự chuyển động của răng trong 3 chiều không gian. [1][2]

Trong trường hợp một lực đơn lẻ tác động lên một răng, sự chuyển động của răng được chia làm 4 loại: nghiêng răng không kiểm soát, nghiêng răng có kiểm soát, chuyển động tịnh tiến và dịch chuyển chân răng

Sự chuyển động của răng phụ thuộc vào vị trí đặt lực và tâm cản của nó (Xem thêm Khái niệm tâm cản trong chỉnh răng)

Nếu lực đặt ở vị trí của mắc cài, răng sẽ chuyển động nghiêng không kiểm soát, lúc này ví trí tâm xoay ở phía trên so với tâm cảnKhi vị trí lực cao dần về phía cổ răng, chuyển động lúc này gọi là nghiêng răng có kiểm soát và trung tâm xoay tiến dần về phía chóp răng hơn so với trường hợp nghiêng răng không kiểm soátKhi vị trí lực tác động đi qua tâm cản, sự dịch chuyển răng tịnh tiến xảy ra. Ta có thể mô tả tâm xoay của răng lúc này ở vô cựcThông tin: Phương pháp mô phỏng này được phát triển bởi nhóm nghiên cứu của chúng tôi ở đại học Nagasaki, lần đầu tiên có thể mô phỏng được sự tái cấu trúc xương và sự dịch chuyển của răng dưới tác động của lực theo thời gian.

Nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí AJODO 2017 và được lên trang bìa của tạp chí này (Feature Article).


Trang bìa AJODO
Trang bìa AJODO

Các bạn quan tâm có thể xem thêm video sau
Tham khảo


  1. Finite element method - Wikipedia ↩︎

  2. Hamanaka R, Yamaoka S, Anh TN, Tominaga J, Koga Y, Yoshida N. Numeric simulation model for long-term orthodontic tooth movement with contact boundary conditions using the finite element method. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2017;152(5):601–12. ↩︎

Đăng nhập để bình luận