Phân tích phim sọ mặt nghiêng theo Steiner

10 tháng 4 năm 2020


Phân tích phim so nghiêng của Steiner là một trong những phân tích phổ biến và cơ bản nhất

Bài viết giúp tóm tắt lại các mốc giải phẫu, những chỉ số cần đo và ý nghĩa của chúng


1 - Các điểm mốc

 • S (Se): điểm giữa của hố tuyến yên

 • N (Na): Điểm giao phía trước của khớp trán mũi

 • A, B: 2 điểm lõm nhất phía trước của xương hàm trên và dưới tương ứng

 • U1E, U1A : rìa cắn và chóp răng cửa hàm trên

 • L1E, L1A : rìa cắn và chóp răng cửa hàm dưới

 • D: điểm chính giữa vùng cằm

 • Mo: Điểm tiếp xúc xa R6 trên và dưới

 • Gn: Điểm trước nhất và dưới nhất của vùng cằm

 • Go: điểm góc hàm

  Chú ý: điểm góc hàm có thể khác nhau giữa các phân tích (Ví dụ: so với Ricketts)


Các điểm mốc của phân tích phim Steiner
Các điểm mốc của phân tích phim Steiner

2 - Ý nghĩa của các chỉ số

Các chỉ số được diễn giải sau đây

 • Tương quan xương:

  • SNA: tương quan trước sau giữa hàm trên và nền sọ.

  • SNB: tương quan trước sau giữa hàm dưới và nền sọ

  • ANB: tương quan trước sau giữa hàm trên và hàm dưới. Đánh giá tương quan xương loại I, II hay III dựa trên góc này.

  • Mandibule: tương quan góc theo chiều trên dưới của hàm dưới so với nền sọ. Góc này giúp đánh giá góc mở của xương hàm dưới so với nền sọ, cần chú ý khi góc lớn có khả năng gây cắn hở trong quá trình điều trị.

   Steiner lấy mặt phẳng hàm dưới là đường Go-Gn ( khác với Tweed: Go-Me)

  • SND: tương quan hàm dưới với nền sọ

  • Occlusal: tương quan góc giữa mặt phẳng cắn và đường nền sọ


[Kết quả phân tích Steiner
[Kết quả phân tích Steiner

 • Tương quan xương và răng

  • U1-NA: Tương quan góc giữa răng cửa trên và xương hàm trên

  • U1E->NA: Khoảng cách từ rìa cắn răng cửa trên đến đường NA

  • L1-NB: Tương quan góc giữa răng cửa dưới và xương hàm dưới

  • L1E->NB: Khoảng cách từ rìa cắn răng cửa dưới đến đường NB

 • Tương quan giữa răng và răng

  • U1-L1: Tương quan góc giữa răng cửa trên và răng cửa dưới

  • Tương quan mô mềm:

  • Sử dụng đường S line: Nối từ điểm nhô ra nhất của cằm đến điểm giữa đường cong chân mũi. Lý tưởng khi đường cong phía trước của môi nằm trên đường này


3 - Tóm tắt

 • Ưu điểm:

  • Phân tích dùng các điểm cơ bản, không có điểm dựng

  • Phân tích Steiner có nhiều các số đo cơ bản trên phim so nghiêng

  • Đánh giá theo hai chiều trước sau và trên dưới

 • Nhược điểm:

  • Không có thông số đánh giá tương quan xương theo chiều đứng giữa hàm trên và hàm dưới
 • Chú ý:
  Phân tích Steiner không đánh giá cụ thể ANB như thế nào là lý tưởng mà việc thay đổi ANB có thể coi là lý tưởng nếu các chỉ số về tương quan răng xương khác được điều chỉnh theo.


Tham khảo

Đăng nhập để bình luận
Hiệp Thế   đăng vào thứ năm, 28 tháng 7 năm 2022 04:34
Đăng nhập để trả lời

Các trường hợp phân tích theo chiều đứng mà phân tích của Steiner không có được thì bs dùng phân tích nào ạ?