Phân tích phim sọ mặt nghiêng theo Tweed

11 tháng 4 năm 2020

1 - Tổng quan về phân tích

  • Phân tích Tweed khá đơn giản với 3 so đo góc chính tạo nên một hình tam giác

  • Thường kết hợp với một phân tích khác như Steiner để đánh gia đầy đủ đặc điểm xương và răng.


2 - Các điểm mốc

  • S (Se): điểm giữa của hố tuyến yên

  • N (Na): Điểm giao phía trước của khớp trán mũi

  • A, B: 2 điểm lõm nhất phía trước của xương hàm trên và dưới tương ứng

  • Me: Điểm thấp nhất vùng cằm

  • Go: Điểm góc hàm


 ![Vị trí các mốc sử dụng trong phân tích Tweed - Ảnh chụp từ phần mềm ViCeph
 ![Vị trí các mốc sử dụng trong phân tích Tweed - Ảnh chụp từ phần mềm ViCeph

3 - Các số đo chính

  • IMPA: Góc giữa răng cửa hàm dưới và nền hàm dưới. Góc này đánh giá độ nghiêng trước sau của răng cửa dưới với mặt phẳng hàm dưới. Theo Tweed, góc trung bình cần đạt 90 độ.

  • FMA: Góc giữa mặt phẳng hàm dưới và mặt phẳng Frankfort. Góc này cho biết độ mở của hàm dưới tương đối so với hàm trên.

  • FMIA: góc giữa mặt phẳng Frankfort và răng cửa hàm dưới. Theo Tweed góc này giúp đánh giá sự hài hòa giữa tầng mặt dưới với giới hạn phía trước của răng và đặt giá trị trung bình ở 68 độ


Kết quả các số đo của phân tích Tweed - Ảnh chụp từ phần mềm ViCeph
Kết quả các số đo của phân tích Tweed - Ảnh chụp từ phần mềm ViCeph

Một điểm lý thú về lịch sử chỉnh nha: Tweed là học trò của Angle do đó ông chịu ảnh hưởng của Angle về quan điểm không nhổ răng trong thời kỳ đầu. Do đó góc răng cửa theo chiều trước sau không phải là một trong những tiêu chuẩn điều trị và nhiều ca thất bại về mặt thẩm mỹ sau điều trị. Tweed, sau đó, đã điều trị lại miễn phí nhưng ca thất bại của Angle bằng cách nhổ răng và đặt được kết quả khuôn mặt hài hòa hơn ( khi góc IMPA trung bình đạt 90 độ).Tham khảo

Phần mềm ViCeph

Đăng nhập để bình luận