Phân tích phim sọ mặt nghiêng Wits

12 tháng 4 năm 2020

Phân tích hay đánh giá Wits được Jacobson đưa ra 1975.[1][2] Wits là từ viết tắt của the University of the Witwatersrand.

Bản thân đánh giá Wits không được coi là một phân tích độc lập mà là một chỉ số hỗ trợ cho các phân tích khác có ANB nhằm khắc phục những nhược điểm của ANB khi góc nền sọ xoay nhiềuANB cùng có giá tri 7 độ nhưng thể hiện hai tương quan xương khác nhau. Hình bên trái thể hiện tương quan xương loại II trong khi bên phải tương quan xương loại I.


1 - Các điểm mốc

  • S (Se): điểm giữa của hố tuyến yên

  • N (Na): Điểm giao phía trước của khớp trán mũi

  • A, B: 2 điểm lõm nhất phía trước của xương hàm trên và dưới tương ứng

  • U1E, U1A : rìa cắn và chóp răng cửa hàm trên

  • L1E, L1A : rìa cắn và chóp răng cửa hàm dưới


2 - Chỉ số Wits

Chỉ số Wits được tính là khoảng cách giữa 2 điểm được tạo ra bằng cách kẻ đường vuông góc từ hai điểm A và B đến mặt phẳng cắn.

Wits có giá trị dương khi điểm vuông góc từ A nằm phía trước và âm khi ngược lại.


 ![
![


Có thể tìm chỉ số Wits trong phân tích Nagasaki trong phần mềm ViCeph

Lưu ý: Wits có thể bị tác động bởi sự xoay của mặt phẳng cắn (Rotberg S et al.,1988)


Một số chỉ số tương hay sử dụng để đánh giá tương quan trước sau của hàm trên và hàm dưới:

  • ANB của Steiner

  • AB của Downs


Tham khảo


  1. Jacobson A. The “Wits” appraisal of jaw disharmony. American Journal of Orthodontics 1975;67(2):125–38. ↩︎

  2. Rotberg S, Fried N, Kane J, Shapiro E 1980 Predicting the‘Wits’ appraisal from the ANB angle. American Journal of Orthodontics 77: 636–642 ↩︎

Đăng nhập để bình luận